Kinemateloos

Reaper64, Korg Wavestation, Sony ICD-SX2000, E-mu X2x2, Roland PC-200; een warm bad om in te spelen met wat rest aan energie na het geklooi om zo ver te komen. Op nauwelijks vergeten beelden van bretonse landschappen en luchten ingekort. Er had nog eindeloos aan gesleuteld kunnen worden.

Blauwe maandag

Eens waar, vandaag, zowel op z’n engels als in ‘t nederlands, want al hoef ik niet per se ‘s maandags te werken, boodschappen doen is noodzakelijk, en er hing nog een afspraak met de loodgieter mij boven het hoofd. Daarvan werd ik wonderbaarlijk verlost en ‘s middags heb ik uren geslapen met de beginnende pijn in de bijholten. Het gevolg was onvermijdelijk de rest van de dag koppijn, waarmee ik voornamelijk aan de buis heb gehangen. Nooit meer, hoop je dan.
Het weer was druilerig, midwinter (en kerst) nog niet lang geleden genoeg, de vooruitzichten somber,  ik lusteloos en miserabel, en had ik de afgelopen tijd weinig gedaan om met plezier op terug te kijken. Anderen deden het essentiële, of juist dingen niet, waarbij de vraag rees of ik er enige invloed op of bepalend aandeel in heb gehad.
Ik wil wel met de ironie afsluiten dat ik mij kan vinden in de conclusie dat een weekeinde weggaan plannen en voorbereiden het leukst is als je op het laatste moment besluit niet te gaan. Opluchting!

Blue Monday (deprimaandag) is een naam, gegeven aan een datum voor de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar.

De vader van ‘blauwe maandag’ is de Britse psycholoog Cliff Arnall. Hij bedacht in 2005 een, naar zijn zeggen, wetenschappelijk verantwoorde formule waaruit zou blijken dat de maandag van de laatste volle week van januari de dag is waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen.
Dit zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek. Arnall werd in academische kringen overladen met kritiek, maar desondanks wijden veel grote kranten en andere media jaarlijks kritiekloos aandacht aan het fenomeen.

Volgens een persbericht van de Britse Mental Health Foundation is Arnalls formule:
Hierin is W een maat voor het weer, D voor de schulden, d voor het maandelijkse salaris, T voor hoelang geleden het kerst was, Q staat voor hoe goed men nog de goede voornemens volhoudt, M voor het motivatieniveau en Na voor het gevoel om actie te ondernemen. Er wordt niet aangegeven wat de eenheden van de variabelen zijn.
Verschillende media beschuldigden Arnall, die op het moment van publicatie werkzaam was bij de universiteit van Cardiff, ervan zijn naam aan de formule ‘verkocht’ te hebben. Volgens o.a. The Guardian was het hele persbericht, inclusief de formule, al geschreven door een PR-bureau in opdracht van Sky Travel. Om geloofwaardigheid aan het bericht te hangen, boden ze verschillende academici geld aan om hun naam aan de formule te verbinden. Korte tijd later distantieerde de universiteit van Cardiff zich in de Britse media van Arnall.
Ook inhoudelijk kreeg het bericht veel kritiek. Zo ontbreekt elke verklaring voor hoe de formule is samengesteld, en meet de formule niet in de grootheid ‘tijd’.
Arnall heeft ook andere formules gepubliceerd, onder andere voor de “gelukkigste dag van het jaar” en om te berekenen hoe leuk een weekendje weg is. Ook deze formules missen elke wetenschappelijke en logische basis; zo is, volgens Arnall, een weekendje weg het leukst als je niet gaat.
Bron: wikipedia.

Op z’n merites

Dichters van de dag, van het moment
Ieder woord gevat, gekanteld, verhaspeld
desnoods, of vanwege de buitenpret

Het zijn woorden bij daden, arbeidsvet
ze verzachten de omstandigheden
Toon en ritme worden ermee verzet

Als kleine splinters in de omgang
die niet gevoelloos wezen mag
Opdat we ouwe jongens blijven

Te veel diepgang en het loopt vast
Te weinig prijzen en we gaan niet
We lopen en dragen zelf de zaak af

Brandweerbaar


Het overleg was goed, mede dankzij inbreng en aanwezigheid van Peter W en Joop. Die brandweerman is niet onaardig, ook wel een beetje ingepakt door ons, desalniettemin, over een maand moet het toch echt in orde zijn! Het is haalbaar, maar er moet ’t een en ander gebeuren de komende tijd en als dat nou ’t enige was… 😉
Waar ik echt heel blij mee ben, zijn de loodgieters. Die hebben het probleem van de wederom lekkende en niet goed aflopende afvoer onder de vloer nu resoluut en (waarschijnlijk) voor goed opgelost. (Het was erger dan we dachten.) En dat met die kou.
Binnenkort komen ze voor de gasleiding naar de Elenbaaskeuken. Een goed bedrijf. Leuk is dat Herman de oude (Jan) H nog kent van het werk vroeger; met zoon John doen wij nu zaken.

De oppervlakte van de Atjehstraat die Joop gemeten heeft is ± 68 m². Meer zal ’t niet zijn; ook niet veel minder.
Voor de vetput komt een nieuwe afspraak en dan moeten we die parkeerplaats vrijhouden. Volgens die jongens is die meter die wij hebben er een voor olie; een vetput wordt doorgaans minimaal een keer per jaar schoongemaakt (afh. van de keukengebruiken ter plaatse). Dat gaan zij dan doen.
De gasleiding naar de keuken kan het best via het plafond lopen; daar moeten dan ventilatieroosters in, zodat bij een eventuele lekkage het gas geroken kan worden. (Dat moet eigenlijk toch al, omdat er eerder een koppeling/onderbreking in die leiding is gemaakt naar het gastenverblijf.)
Peter W heeft toegezegd de brandmeldinstallatie te vervolmaken en gekeurd te hebben (over twee weken). Ik moet in maart op cursus om als officieel beheerder ervan te boek te kunnen staan.

Lobby

Eindelijk is het dan 2017, we wensen iedereen (met ons) ’t beste toe, maar het blijft natuurlijk hopen op het goede.
De installatie van afrondende elektra en netwerk heeft niet meer plaats gevonden tot op heden, dus blijven we in afwachting van wat komen gaat; mogelijk volgende week. Tot dan roeien met de riemen… daarom de vraag of we alvast langere kabels zouden kunnen bekomen binnenkort. Ik zie nog niet snel dat we de netwerkbekabeling snel op orde hebben, al is nu wel een van de aansluitingen in de luisterruimte actief omdat daar de wifi-repeater naar is verhuisd (nadat ie het op de oorspronkelijke niet meer deed).
Ik heb de boel voorbereid op de komst van nieuwe boxen en installatie voor de begane grond, maar vrees dat het uitzoeken van het verloop van de cat-kabels in huis nogal wat voeten in de aarde gaat hebben en misschien niet eens als gewenst is uit te voeren. (Zo hangt er ook wat mist rond de aansluiting voor de beamer aldaar.) Niet vaak, maar in deze wel, hoop ik dat ik ongelijk heb.
Intussen is de netverbinding aan de bar verbroken zodat daar de betaalautomaat ’t niet meer doet. Nog wel bij de deur. Een aantal zijn ervan op de hoogte; zij zullen de anderen verwittigen. Het is een (nieuw) euvel dat op te lossen valt.
De tablets hangen nu met een haakje aan de lambrisering nabij de stopcontacten. De vier luistervoorstellingen zijn er te horen.
Ben nog aan ’t stoeien over de geluidsinstellingen voor de beamer; ik wil voorkomen dat ’t te ingewikkeld wordt voor de gebruikers (gasten en medewerkers) en anderszins voor mijzelf, opdat ik bij elke aansluiting aanwezig moet zijn om het te laten functioneren.
Ik zie dat mogelijk al gebeuren voor de installatie in de luisterlobby, voorlopig. Maar als zo meteen de verbouwing klaar is, heb ik toch niets anders te doen! ?
Anderzijds: zo lang we het netwerk niet op orde krijgen, zullen de beamer en geluidsinstallatie beneden een utopie blijven.

Licht in d’Wuisternis?

Gisteren heeft Kevin het wifinet in huis hersteld; er was ’t een en ander mis met de bekabeling (sinds z’n broer er orde in heeft gebracht?). Kevin beloofde weldra een onderhoudscontract op te stellen voor de brandmeldinstallatie, waarop wij hen dan opdracht geven en zij het uitvoeren, maar is dat eigenlijk niet waar we al waren?

Hij vertelde ook dat niet hij, maar z’n vader uiteindelijk het hele netwerk in werking moet gaan brengen, dus dat voegt ’t een en ander toe aan de werkzaamheden die we van Peter vragen: alle netwerkaansluitingen in huis moeten worden geactiveerd, aangesloten op de router; daarnaast moet er een verbinding komen tussen de twee te plaatsen geluidsversterkers (een in het techniekhok, de ander op één hoog in het toilet bij het kantoor), en vanaf de eerstgenoemde (versterker) naar de kast bij de ingang, van waaruit de versterkers bediend moeten gaan worden. Mogelijk moet toch ook nog de (cat-)kabel die ooit gemonteerd is voor de aan het plafond te hangen beamer ingezet worden.

Geen idee of er al wat van Peter zelf is vernomen. Tijd wordt krap, vrijdag weer open, de verbouwing kan pas verder als de boel in het plafond op 2hoog klaar is, WG komt pas als de netwerkverbindingen op orde zijn, en mogelijk moet ook Johan de Bruijn pas komen voor de beamer als dat klaar is. Zodra de brandweer binnen stapt…

Beamer- & schermophanging Belvedere; helaas krijg ik geen enkel signaal door die kabel; de computer herkent ‘m, maar de beamer vindt niets. Dus testen op hoge resolutie lukte niet; die kabel is zeker 20m lang, dus weinig kans dat ’t überhaupt gewerkt had. We doen net alsof er niets gebeurd is en houden vast aan het oorspronkelijke plan. Het geluidssignaal gaat vanuit de bron (laptop) via hdmi naar de beamer gaat, dus van daar moet het terug naar onze installatie, of het moet al eerder ‘afgetapt’ worden. Als we daartoe mensen in hun laptop moeten laten rommelen is dat geen optie. Het moet behalve voor onze gasten, ook voor de meeste medewerkers ‘plug&play’ zijn.

Heilig huis

Alle ongeschreven regels geschonden?
Enkele ongeschonden regels geschreven.
Het kan niet, kan nooit, altijd, of af en toe.

Midmaandag

Binnen met de sirenes, waar een boom en vette bollen getuigden van voorbije feestelijkheden; als eerste de thermostaatklokken terug ingesteld op ‘n vakantieschema. De leuke dingen doen voordat ik me stort op de ongein – die komt er nog genoeg: schermophanging monteren en uiteindelijk de tablethouders afmaken.
Het werd fris genoeg om de kachel aan te maken, waarmee ik gelijk de houtresten kon opruimen. Zij kwamen binnen met een alarmmelding, die ik niet had gehoord en waarvan de bron onvindbaar bleek. Het draadloze netwerk lag eruit, en de draad van mijn derailleur begaf het net voorbij de kuip.