Wil je niet weten

Provinciaal; de enige provincies waar wij doorgaans jegens werk mee te maken hebben zijn (uiteraard) Zuid-Holland en af en toe Utrecht en Zeeland, waarvan die laatste twee meestal indirect. De ene mbt Het Groene Hart en de andere mbt de Voordelta.
Elders komen we cartografisch gezien ook, maar dan onder de hoede van Rijkswaterstaat, waarbij het voornamelijk gaat over ‘s Rijks wegen. En ik moet je zeggen dat Zuid-Holland, waar we geregeld direct voor werken, een rare club is. Die hebben hun eigen kaartenafdeling opgedoekt en dat ‘onvoldoende gecommuniceerd’, waarop enkele andere afdelingen een eigen cartografische tak hebben opgezet. De bedoeling was om het allemaal uit te besteden via de oorspronkelijke mapmakers, maar die hebben het afgelopen jaar tandenknarsend uit hun neus kunnen eten.
Voor de kleinste klusjes mag je offertes opmaken en we concurreren met een groot bedrijf in het oosten des lands, dat de helft van ons uurtarief rekent, dus elke keer als wij iets krijgen hebben we de klus mogelijk onderschat. Evenwel zijn het meestal ‘mijn dingen’: technisch en secuur werk, vrijwel geen ‘vormgeving’ en heb ik er best plezier in.

Ik kom echter bijna nergens de laatste jaren; af en toe komen ze bij ons en trips naar Veldhoven voor de aanpak van de snelwegen rond Eindhoven laat ik gaarne aan de anderen over. Alleen Den Haag wordt in het kader van werkzaamheden wel eens aangedaan.