Status quo

Niets veranderd? De opgemaakte en gehandhaafde orde, achter de schermen wordt wel gewerkt, ik heb het na te kijken. Volgende maand meer ruimte? Het is de afstand, de voorzorg, de naleving. Uitspreken, verklaren, mededelen. Met dank aan de gemeente.

We moeten ons niet gek laten maken, als dromen zich tegen ons keren, de werkelijkheid opnieuw tot ons door laten dringen, als licht van een opkomende zon, vergeten wat ons achtervolgde en ons herinneren: wie zijn we, wat willen we, waar gaan we voor?
Het kan altijd verkeerd gaan, of moeizaam, niet alles is te voorzien – misschien vrijwel niets – maar we vertrouwen op resultaten uit het verleden; zonder garantie op de toekomst. Het heeft het leven niet doen ophouden, niet voor iedereen, niet in het geheel.

In memoriam de overleden vriend, de verleden vriendschap, het geleden leven.

Literal, 1997, Johannes B

Dagen

Ik sta ouder op dan ik ben
’s Nachts leef je zonder lichaam
Totdat het je wakker maakt
Als het bloed niet meer stroomt

En als het kookt, de dag door
Het ene het andere overstemt
Is het verongelijkt andersom
Ben ik te jong voor dit leven

Wanneer in mijn goede zelf
Is het de vraag, een antwoord?
Het inzicht is niet het juiste
Zonder het passend handelen

Samenzwering

Bijna direct geraakt door iemand die gelooft dat de coronapandemie een vooropgezet plan is de democratie om zeep te helpen en de vrijheid van burgers in te perken. Waar komt dat vandaan, hoe verzin je zoiets? Is het angst en hoe realistisch is het om er vanuit te gaan dat de mainstream media daar aan mee doen en de tegenbeweging, de klokkenluiders, dood zwijgt. Zijn die mensen waanzinnig, paranoia?
Jaron Harambam haalt in zijn proefschrift The Truth Is Out There: Conspiracy Culture in an Age of Epistemic Instabilityonder andere Max Weber aan: … sociologists can and should not determine what is rational and what not, what is healthy or insane, and what is good or dangerous. En Peter Knight: you now need to be a little paranoid to remain sane. Hij begint niet voor niets met dit soort citaten ter ondersteuning van zijn betoog.

Zijn boodschap is aan onderzoekers en ‘belangstellenden’ van complotdenkers om ze niet over een kam te scheren en niet weg te zetten als gevaarlijke gekken; probeer ze te begrijpen en zie waar ze vandaan komen, waar ze staan en waar ze heen willen. 
Het is toch niet dat we uiteindelijk slechts de keuze hebben tussen de rode of de blauwe pil? Óf de harde werkelijkheid zonder god of goden, met natuurwetten en daarin de onvolkomen mens, óf het geloof in hogere machten die ons besturen en al dan niet een gezegend leven of hiernamaals toezeggen? Er zit zoveel tussenin, een multidimensionaal universum aan mogelijkheden en waarheden.

Zou een wat meer filosofische beschouwing van het leven die mensen een evenwichtiger grondhouding geven ten op zichte van het leven in deze samenleving? Want waar halen we onze opvattingen vandaan, vanwaar de geschreven en ongeschreven regels waaraan de meeste van ons zich nog altijd wel houden. Hoe waarschijnlijk is het dat sluwe vossen ongestoord hun gang kunnen gaan in de aangemerkte kippenrennen? 
Een sceptische houding gebaseerd op een zekere mate van logica, rationaliteit en inlevingsvermogen zou erbij een voorwaarde kunnen zijn om te doorzien wat waarschijnlijk is en wat niet.

wil je meer of minder chaos, meer of minder toeval?