-zaam*

Wat is de ‘CO₂-voetafdruk’ van een (Hollywood) film? Je stelt de vraag en vindt gemakkelijk dat het antwoord klaar ligt. Gigantisch dus. Als je daar niet aan mee wilt doen, moet je niet naar de bioscoop, maar misschien ook je televisie-abonnement opzeggen? Niet kijken is wellicht geen optie, omdat het mogelijk geen effect heeft.
Er is rekentuig genoeg te vinden om je eigen footprint te bepalen, sinds 1980 als je zin hebt, maar dat vergt een heleboel gepuzzel en calculaties vooraf, indien het op verschillende adressen en samenstellingen van huishoudens betrekking heeft.

Ga ik aan de slag om mezelf ermee te confronteren, of hoop ik er een excuus aan te hebben? Eigenlijk weet ik wel waar ik op uitkom, dat ik het in vergelijking tot andere ‘westerlingen’ niet zo erg slecht doe, maar zeker niet tot de ‘elite’ van ekofanaten behoor, en dat grote delen van de wereldbevolking veelal geheel onvrijwillig een veel kleinere impact hebben op het klimaat van de aarde.
Want wij kunnen wel ‘energieneutraal’ doen, met onze windmolens, zonnepanelen en warmtepompen, in perfect geïsoleerde woningen, maar alles is gemaakt en tot stand gebracht met grondstoffen, techniek en energie die wij sinds eeuwen ons hebben toegeëigend, over de ruggen van talloze volkeren.

Beschaving blijkt misschien te veel gevraagd voor homo sapiens als geheel en, wie weet, ook voor de individuele mens, die z’n wil niet vrij weet en z’n emoties niet altijd in de hand heeft. Het idee dat ooit te overstijgen is mogelijk een illusie, want bovenmenselijk; we zijn gedoemd te falen. En ook dat is wat ons maakt tot wie we zijn.

Ik zit laatstelijk weer verschillende dingen tegelijk of door elkaar te doen: verzamelde muziek ordenen, een film kijken en een eind breien aan dit verhaal, waar ik nog een titel voor zocht, terwijl ik wakker genoeg probeer te blijven.

1 in staat tot het genoemde
geneigd tot het genoemdegezind tot het genoemde
vol van het genoemdemet veel van het genoemdeblijvend van het genoemde

Here’s Wally!

De originele planken, witte spaanplaat meubelpanelen, waren te vies en de onderste ontbrak, dus voor €25 nieuwe gehaald en op maat gemaakt. Het steekt erg af tegen het originele, vergeelde echte hout van de twee bovenste planken en het tussenschot. Het verse roomwit van de van oud hout gemaakte dragers zit er als tint tussenin.
De twee houten planken die rechts in de hoek tussen schot en muur zaten, zijn onvindbaar, maar het kruidenrek dat er ter linker zijde aanhing is na twaalf jaar terug, incluis het paneel met het ontwerp met houten inleg van Wally. De wedergeboorte. Een mooi sluitstuk.

Enkele regels van een gedicht van Astrid Dewancker (1949) uit haar debuutbundel Wie omkijkt wordt gezien spreken mij aan:

Huwelijk

Zoals de kous en het been werden wij de een de ander.
Niet wie ik wou zijn. Weet ik veel wie jij.

Je leest me. Recenseert mijn gedachten.
Neemt happen uit mijn gemoed.

Ik hoor jou spreken als ik alleen ben.
Hoor jij mij als je zwijgt?

En zelf denk ik:

Downhill backwards 

Alsof je de roltrap naar beneden
omhoog moet lopen
om niet te snel onder aan te komen 

Er zijn steeds nieuwe oude inzichten,  in het licht van nu.

Duimstok

Een hoop gepuzzel, de constructie, het materiaal, ontbrekende delen, de maat– en uitvoering, de planning, de logistiek, de motivatie, de energie. Erg vruchtbaar is het niet en de komende dagen worden bovendien bezwaard met andere begegnungen.

Ik heb voor het te behouden overzicht in de Elenbaaswoning een lijst gemaakt, die niet veel zegt over de nog te investeren tijd; met name het schilderwerk is een hell of a job, vooral rond de ramen, omdat de afgebrande delen flink beschadigd zijn. Mijn idee was het niet om ze zo te behandelen.

Bar bizar

Wij hebben werk genoeg, al dan niet betaald, uit en thuis, zien en spreken elkaar, op gepaste afstand, zonder te hoeven schreeuwen, over kilometers, als het niet anders kan. En de ruimte en rust om alleen of met huisgenoten van het lenteweer, goed eten, drinken en ander vermaak te genieten.

Ook de macht is niet afdoende verdeeld. Intelligentie lijkt niet gelijkelijk verspreid te zijn, maar het kan zijn dat het niet overal in dezelfde mate of op juiste wijze wordt ingezet. Andersom valt te denken in termen van de oneerlijke verspreiding van domheid. Als dat geen complot is! Er zijn net zo goed stommelingen aan de macht en schranderen die er ver van blijven.

Hoeveel vliegen in één klap? Misdaadcijfers dalen, vervuilende uitstoot is verminderd, mensen kunnen makkelijker ontslagen worden, immigratie is gestopt, cultuursector opgeschoond, en al die overleden pensionado’s scheelt een hoop uit te keren geld. Er is al lang geleden voor gewaarschuwd, dus zijn er wel of niet de juiste maatregelen genomen? (Niets doen is ook een daad?) Een kanon op een mug en dat in al die landen tegelijk; het moeten supervillains zijn.

Johannes B’s Kol Nidre, niet naar Bruch, Zorn, Schönberg of Axelrod; misschien Voigt?

Frei gemacht

In en weer uit het stof gewerkt, al zal er hier en daar nog het (on)nodige liggen; ik kan nog steeds een zeker nut voor mijn bestaan aantonen, al dreigt de balans tussen zinnige en waardeloze dingen doen enigszins naar de verkeerde kant door te slaan. Beter nog zou je inert kunnen blijven op de klimatologische weegschaal. De bruikbaarheid van mijn bezigheden is overigens gemeten naar wat het aan waardering oproept bij de mensen met en voor wie ik het doe, direct en indirect. Hoe groot is dan je publiek?
Als je van de ruwweg honderd uur die je wekelijks ter beschikking hebt – dat is dus zonder slaap-, huishoud- en zorgtijd – er minder dan de helft werkt, inclusief de al dan niet noodzakelijke reistijd, dan kan je bij deze de vraag zo gesteld hebben. Het antwoord laat ik in het ongewisse, de metadata moet volstaan, vooralsnog. Ik doe ermee of laat het erbij. De belastingdienst heeft de gegevens nog niet opgevraagd.