Here’s Wally!

De originele planken, witte spaanplaat meubelpanelen, waren te vies en de onderste ontbrak, dus voor €25 nieuwe gehaald en op maat gemaakt. Het steekt erg af tegen het originele, vergeelde echte hout van de twee bovenste planken en het tussenschot. Het verse roomwit van de van oud hout gemaakte dragers zit er als tint tussenin.
De twee houten planken die rechts in de hoek tussen schot en muur zaten, zijn onvindbaar, maar het kruidenrek dat er ter linker zijde aanhing is na twaalf jaar terug, incluis het paneel met het ontwerp met houten inleg van Wally. De wedergeboorte. Een mooi sluitstuk.

Enkele regels van een gedicht van Astrid Dewancker (1949) uit haar debuutbundel Wie omkijkt wordt gezien spreken mij aan:

Huwelijk

Zoals de kous en het been werden wij de een de ander.
Niet wie ik wou zijn. Weet ik veel wie jij.

Je leest me. Recenseert mijn gedachten.
Neemt happen uit mijn gemoed.

Ik hoor jou spreken als ik alleen ben.
Hoor jij mij als je zwijgt?

En zelf denk ik:

Downhill backwards 

Alsof je de roltrap naar beneden
omhoog moet lopen
om niet te snel onder aan te komen 

Er zijn steeds nieuwe oude inzichten,  in het licht van nu.

Bar bizar

Wij hebben werk genoeg, al dan niet betaald, uit en thuis, zien en spreken elkaar, op gepaste afstand, zonder te hoeven schreeuwen, over kilometers, als het niet anders kan. En de ruimte en rust om alleen of met huisgenoten van het lenteweer, goed eten, drinken en ander vermaak te genieten.

Ook de macht is niet afdoende verdeeld. Intelligentie lijkt niet gelijkelijk verspreid te zijn, maar het kan zijn dat het niet overal in dezelfde mate of op juiste wijze wordt ingezet. Andersom valt te denken in termen van de oneerlijke verspreiding van domheid. Als dat geen complot is! Er zijn net zo goed stommelingen aan de macht en schranderen die er ver van blijven.

Hoeveel vliegen in één klap? Misdaadcijfers dalen, vervuilende uitstoot is verminderd, mensen kunnen makkelijker ontslagen worden, immigratie is gestopt, cultuursector opgeschoond, en al die overleden pensionado’s scheelt een hoop uit te keren geld. Er is al lang geleden voor gewaarschuwd, dus zijn er wel of niet de juiste maatregelen genomen? (Niets doen is ook een daad?) Een kanon op een mug en dat in al die landen tegelijk; het moeten supervillains zijn.

Johannes B’s Kol Nidre, niet naar Bruch, Zorn, Schönberg of Axelrod; misschien Voigt?