Ik ben Karel niet

De zogenoemde vrijheid van meningsuiting wordt mijns inziens niet onderbouwd met stellen dat je Charlie bent. De arrogantie van westerlingen om hiermee ons verlichtingsideaal te propageren gaat voorbij aan de ongelijkheid in de wereld. Het is te makkelijk de onderdrukten op overeenkomstige wijze te provoceren als de machtigen; zij kunnen zich amper verdedigen en vluchten gezamenlijk in wat hen onderling bindt, ongeacht de geschillen die ze anderzijds hebben.
Ik ben geen voorstander van enige religie. De vrijheid van godsdienst is wat mij betreft de min of meer vrijwillige onderwerping van de mens, aan welke macht dan ook. Het verdeel en heers werkt op alle fronten: geloof, ras, herkomst, afkomst, bezit, opleiding, geaardheid, klasse, gezondheid, geslacht, leeftijd, talent, vaardigheid, kennis, idealen en dromen.
Ik hekel iedere machthebber die allereerst zijn of haar macht niet onderkent en ten tweede deze gebruikt ten koste van anderen voorbij een redelijke grens. Ik hekel mijzelf: ik stel mijzelf en vervolgens mijn dierbaren voorop, met alles wat ik heb en aanneem, en manipuleer de ander om mij te behagen. Al dat ik laat om iets aan enige vorm van ongelijkheid te veranderen is een vorm van machtsmisbruik; al dat ik beweer goed te doen is aanmatigend. Het is aan die ander om dat vast te stellen en het is geen waarheid, slechts een werkelijkheid.

Afvoeren

gemeentegrenzen 2009 WGS 84 web

Het vuile werk en te betalen rekeningen. Emmers leeg gooien.
Je kan het met je ogen dicht, soep in je kop, rust in je lendenen.
Het draaiboek stelt ongevraagd dat je zal afsluiten; ik laat het.

Porteño

Zo en nu dan, het gaat wel goed hoor en we wassen de straat en zuigen de meubels, sjouwen koel ons warm en ouwe hoeren horen op de kaap. Ik had de hele dag koppijn sinds die kaarten vanmorgen, maar plezier in de muziek en de anderen.
Dat je niks anders aan je kop hebt en lekker kunt rommelen en razen… Wat een leven, man!

Draaistroom

Was het de spanning? Tussen de verschillende fasen; maar ‘t liep goed. Er waren andere obstakels en de meeste wierp ik zelf op. Aangemoedigd en beheerst door de anderen om het verhaal te halen. Een goed karwei voor nog een halve dag.
Opschepje Buisman van de Kilima Hawaiians terug naar Katendrecht; ik lach binnensmonds. De schater was gemaakt en iedereen al vertrokken. Moet je nog iets melden? Het recept voor een goede salade, of lekker gekookte groenten; al te rauw is onbeschaafd.