Ruimte voor de rivier

Met gevoel voor detail…

Met het oog op de toekomst en de les van het verleden moeten de grote rivieren meer ruimte krijgen om (eventuele) grote waterhoeveelheden te kunnen verwerken. Obstakels uit de weg: uiterwaardvergravingen, ontpoldering, kribverlaging, bedverdieping, dijkverleggingen, hoogwatergeulen, kadeverlagingen.