Jeugdzorg

AMK index Stadsregio Rotterdam

Zonder verdere uitleg; Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De inhoud ontgaat me geregeld, geconcentreerd op de data die de kaart vorm moeten geven. De cirkels zijn berekend. Het heeft ontegenzeggelijk iets verontrustends.

In 2007 heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond voor alle kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar de veiligheidsrisico’s getaxeerd. Er is een onderverdeling gemaakt in kinderen met een acuut risico, een hoog risico, een verhoogd risico en geen risico. In deze kaart zijn deze drie risico groepen bij elkaar opgeteld. De kleur van het gebied geeft aan in hoeverre het gebied afwijkt van het gemiddelde.

21:09

De kleinste doodlopende omweggetjes in mijn brein van aan de vergetelheid onttrokken onbenulligheden, knooppunten van niets. Zo is de tijd grotendeels beleefd. 
Inter essant op de muur van de kale plee, waar overigens geen direct zonlicht kwam, of het moet nog bij een zekere zonsondergang dat ie net over de nok van de huizenrij aan de overkant piepte. Waarom weet ik dat niet en wel van andere woonplaatsen? Heel klein rood schrift op de planken vloer.