Om niets

John Philip Sousa op de synthesizer; Piet Karelsen* in de bocht, de Washington Post voor laaggeletterden? Het apparaat weer aan de praat zien te krijgen.

*) Europeanen zijn bijna allemaal nazaten van grote Karel.