Bedrijf aan huis

“Geachte ondernemer,
De gemeenteraad is op vrijdag 11 november 2011(!) akkoord gegaan met de aangepaste verordening Bedrijfsreinigingsrecht (BRR). Met de brief willen wij u op de hoogte stellen van de veranderingen en wat deze voor u betekenen.In de verordening staat onder andere dat bedrijven die op een woonadres zijn gevestigd met ingang van 2012 ook een aanslag BRR krijgen. Zij vallen in de categorie D van BRR.

De gemeente neemt hierin als uitgangspunt dat alle bedrijven die afval produceren ook mee betalen aan de inzameling en verwerking hiervan. Dat betekent dat zowel ondernemers met een aparte bedrijfsruimte als ondernemers met een bedrijfsactiviteit aan huis deze heffing betalen.
… Het tarief hiervoor bedraagt voor 2012 €128,20 per jaar. De gemeente kiest bewust voor een gestandaardiseerd bedrag en kijkt niet naar de hoeveelheid afval dat een bedrijf aan huis produceert…

… Er bestaat een mogelijkheid om vrijstelling te krijgen van deze heffing. U moet dan vóór 1 februari 2012 een contract afsluiten met een wettelijk erkende commerciële inzamelaar…

… Het is niet mogelijk vrijstelling van deze heffing te krijgen met als argument dat u geen of heel weinig afval produceert. Dit heeft geen invloed op de belastingplicht. Het uitgangspunt is dat elk bedrijf afval produceert, hoe weinig dat ook mag zijn…”

Bedrijfsafval?

Vlokrab

Treur niet om mij
maar om jezelf
Eens wacht jou hetzelfde lot
Als dat je verlossing is
ben je een gezegend mens

Ga toch eens zingen man
Dat gemompel word ik kriegel van
t Is alsof je niks anders kan

dan dat ene simpele kunstje

Langoureus zoeken naar het leven
uitgehongerd in de ander
in het eigen spiegelbeeld
Het moet er elk moment zijn
als de grip verloren raakt

Nationaal waterplan

… een opmerking dat de projecten Cortenoever en Voorsterklei op de kaart zijn omgedraaid. Was nog niet opgevallen eerlijk gezegd. Kan gebeuren.

ik dacht dat het mis moest zijn gegaan met de invoer van die teksten, wat ook wel zo is, maar dan in een veel eerder stadium: maart dit jaar, en nu lijk ik toch echt de lul. heb ik bovendien nog veel meer op mijn geweten. aijai