Kwartaalafsluiting

Uit de felle zon blijven is de beste remedie voor ugly white folks! (Thing-Fish, The Mammy Nuns, F. Zappa)

Het werk mag geen naam hebben: gids voor schrijvers van het gesproken woord in de nacht. Een podium en een microfoon; op zeker moment waren de batterijen leeg. Ik gaf een tweede als compensatie na nieuwe geplaatst te hebben in de andere. Ik vond het gebrachte nauwelijks te volgen, vooral ook omdat ik meest in beslag werd genomen door de haperende kassaprinter en het onderhoud met de leverancier daarover.

Ik wist ook mijn mond niet te houden; is het in wezen gal spuien? Kan ik niet beter een blad voor de mond nemen, het hart van de tong houden, en alles binnenschools laten? Hoor je jezelf te graag praten?

Zorgwekkend

37 zorgregio’s en 345 gemeenten

Lynn Berger, Zorg – een betere kijk op de mens [2022]:

Wat er gebeurt als we niet goed zorgen voor zorg

Zolang we zorg niet zien voor wat het is – namelijk: als alomtegenwoordig, maar niet onuitputtelijk – blijven we het op allerlei manieren ondermijnen. Daardoor stevenen we af op een zorginfarct dat iedereen zal raken – en waarvan de coronapandemie slechts een voorbode was. Want als de vraag naar zorg groeit en groeit, en we niet goed zorgen voor de mensen die professioneel en informeel zorg verlenen, loopt alles straks opnieuw en alsnog vast. En als het zorgen stokt, stokt alles – dat hebben we inmiddels wel ervaren.

Beter zorgen voor zorg kan op allerlei manieren. Om te beginnen met betere arbeidsvoorwaarden en meer bewegingsvrijheid voor professionele zorgverleners – zodat de mensen díé in de zorg werken, dat ook blijven doen. 

Door meer te investeren in preventie, zodat onze vraag naar jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg behapbaarder wordt, en minder mensen meerdere chronische aandoeningen tegelijk krijgen.   

Door mensen de tijd én de middelen te geven om (informeel) te zorgen, bijvoorbeeld door financiële steun en sociale zekerheid voor mantelzorgers, en ruimhartige geboorte- en ouderschapsverlofregelingen voor moeders én vaders. 

Ook van belang: zorgbeleid dat niet inzet op efficiëntie, marktwerking en concurrentie tussen instellingen, maar op rek, ruimte, en samenwerking.  Op instellingen die denken: ik heb mijn probleem pas opgelost als het ook bij de ander is opgelost.

En niet alleen zorginstellingen, maar iedereen zou op die manier moeten denken. Wat nodig is, is een nieuw waardesysteem. Een waarin zorg, onderhoud en reparatie net zo hoog worden aangeslagen als vernieuwing, innovatie en productie. Waarin ‘het beste uit jezelf halen’ niet alleen gaat over presteren, maar ook over bijdragen. Wat nodig is zijn mensen die begrijpen dat we nergens zijn zonder zorg, en die naar dat inzicht willen handelen.

Dat begrijpen begint met zien. Met zien dat zorg een keten is. Eén die niet ophoudt bij de professionele zorg, maar dwars door al onze buurten en huizen loopt, tot de meest informele en intieme zorg aan toe. Of meer nog dan een keten: een weefsel. Zorg is een weefsel dat overheid, zorginstellingen, professionele zorgverleners, mantelzorgers en ouders onlosmakelijk met elkaar verbindt – dat mensen met elkaar verbindt. 

Zo’n blikverruiming begint, denk ik, met inzoomen, net zolang tot de scheidslijnen tussen zorg en werk, tussen behandel- en slaapkamer, tussen verschillende vormen van zorg, en tussen verschillende mensen, beginnen te vervagen. 

Inzoomen, net zolang tot je ziet dat alles en iedereen verbonden is. En dat het zorg is, dat die verbindingen in stand houdt. 

Er waren 352 gemeentes vorig jaar, inmiddels 345. Langer geleden nog 441. Beemster en Purmerend zijn nu Purmerend; Heerhugowaard en Langedijk › Dijk en Waard; Landerd en Uden › Maashorst; Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, en Sint Anthonis › Land van Cuijk. Met ingang van 24 maart dit jaar is Weesp deel van de gemeente Amsterdam, met een ‘status aparte’.

Eenzaam bedrijf

Om met Chris te spreken en dan voor zichzelf vooral, want ik ga niet hypocriet doen in mijn gedachten over de man:

Met kennis kun je ver komen, met verbeelding kom je overal.
Management is doing things right; leadership is doing the right things. 
N’oublie pas d’être heureux!
Just put your money, where your heart is.
On n’a pas besoin de espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévère.
Fail, fail again, fail better.
You can’t mix milk with sauerkraut, stick to the recipe.
You can’t make milk from sauerkraut, stick to the recipe.

Verbeeld je honger de wereld uit te helpen
Stel dat je weet wat het goede is
Verheug je in je ellende
Betaal voor je liefde
Laat je hoop varen, vliegen 
Je falen is oneindig, mooier
Eet wat je hebt, doe wat je kan

Sodade (Armando Zeferino Soares), mais alto

Boy, kid, Ronald!

De een

Voorbij (de ander)

Als je van levendig mens tot niet wakker dier geraakt,
niet meer reageert op aanspraak,
deze niet meer maakt op je aanwezigheid en voorkomen,
verdwijnt in duisternis en stilte,
hooguit nog als schim en geest door onze hoofden spookt,
dan zullen ze je uiteindelijk dood verklaren, wat helder is,
een afgesloten verhaal met een al dan niet onbevredigend slot.

Hout snijden

Ik moet, stofzuigen, fiets verven, misschien naar de Kaap om die afvoer te dichten, maar wat is er met de vaatwasser? Niets tot enige afronding gebracht, maar intussen contact gezocht met de leverancier, de fiets weer in elkaar gezet en nog wat wiggen verzameld en geschuurd.

Ik reageerde alleen op de foto van mijzelf aan de bar, ook om niet in de groepsalp door te willen gaan over dat serieuze onderwerp omtrent de lhbtq. Dat verdient een ander podium. Hoewel Nevill inhoudelijk steekhoudende punten maakte, vond ik de aanleiding er niet naar. De grappen en grollen gingen echt ergens anders over en suggereerden bij mij niet dat er geen of weinig begrip voor is. Maar het is wel zo dat het weghalen van bordjes op de wc’s en het uithangen van de regenboogvlag niet genoeg is om er recht aan te doen. Er valt mijns inziens ook wel wat aan te merken op de invulling van de expositie, dus een vervolg zoals Stijn opperde, lijkt me wenselijk.

Kleurrijk

Zo hangt ie er dan bij; de balans tussen de tien geportretteerde mensen en de min of meer gerelateerde kunst van de gewezen schilder Dolf Henkes lijkt me een beetje zoek. Vooral naakte mannen, wat zijn interesse was, maar ook zo veel meer dan er aan beeld van de levenden is. Gaat het om kunst of de werkelijkheid? Weer de klok rond in Belvedere en al tien dagen geen hele vrije gehad.

Kiosk

Thee- of koffiehuis? Er zal best wat geschonken worden, aan de buurt, voorbijgangers en gebruikers. Dertig draadeinden van 33 cm, zestig moeren en ringen M16. Tweeboshout, zeven dik, op vier stelconplaten; binnen en buiten twee bij vier. Het hoog(s)tepunt nog niet bereikt, dus de vlag nog niet uit.

Trico, Belvedere op Radio 4, 11 juni 2022

Spoelweg

Op suikergoed en water naar de lunch; de nieuwe vaatwasser eindelijk op z’n plaats, de oude naar de schroot, wat nog €135,20 opleverde. Tussendoor moet ik in conclaaf, teruggetrokken in de studio, terwijl de monteur het ding nog had te testen. Chaos, maar geen overlast?

Jan Oudenaarde – Cor Vaandrager

Plaatsgebonden

gedichte keet

Je moet, wil, zal 
de eik laten groeien 
de grote wilg nog snoeien
de gele kornoelje zien bloeien
gebladerte en takken doen broeien

Hoe vreselijk is het vooruitzicht 
te zullen sterven 
in dit mausoleum 
van grijze herinneringen 
en even zo grauwe vooruitzichten?

Je toekomst kan niet zonder jou; je verleden wel?

David Zee vertelt…

[P]

Ze moeten het me wel vragen, opdat ik kan weigeren. En alleen nog over de wezenlijke dingen van het leven praten.

Ik ga niet met haar naar Oerol; niet alleen omdat de eilanden mij niet trekken, maar het festival op zich ook niet; dan is het met haar in een huisje verblijven nog het minst een probleem. De man van de parkeervergunning.

Het is een witte-mensen-feest; terwijl oude, eenvoudige culturen letterlijk en figuurlijk overstromen spelen ze hier met mooie woorden, zalvende zinnen en literaire leegte.