Veelzijdigheid

Alsof we niet weten wat er in de wereld gaande is, bouwen we een houten hut, een kiosk, of een buitenpost. We hebben elektriciteit voor het zagen, boren en schaven, maar het meest gaat op spier- en denkkracht met slechts de zon en wind, de vragen en op- en aanmerkingen van passanten, het water uit de kraan en het eten uit de keuken. Onderling spreken we alles behalve koeterwaals, maar verstaan elkaar soms niet. Het kiert en tocht, op de heersende windhoek kan alles open, ook de slaande deuren, zodat hier de volgende coronagolf niets hoeft te worden gesloten. Dit alles is betrouwbaar nieuws.

Dit leven

De daad is het woord.

Een ander levend wezen
in de nabijheid,
waarmee te praten valt,
waarnaar te luisteren is,
te bekijken, te ruiken
en aan te raken kan zijn.

Niet in de herinnering zijn,
zonder eigen geschiedenis,
de pijn van nu voelen,
het heden dat schuurt.

Zwijg!
Luister niet!
Handen thuis!
Behoud!

Omweg

here she is, by JB

Hecht aan woorden en vergeet ze, 
zo ook de mensen en de tijd. 
De pijn blijft als het skelet 
van een verdwenen lichaam. 
Zoek op wat mogelijk mist, 
overwin de dood van dag tot dag, 
geef oude dingen nieuwe namen, 
wees waar ze je niets verwijten, 
tenzij ze bij je hadden willen zijn.

Imershón

Vernon Chatlein, Sophie Anglionin, Franklin Caesar Breeveld, Lidrick Solognier

North Sea Round Town, in Verhalenhuis Belvedere met muziek en vertellingen van Vernon en eten van zijn vrouw Daya temidden van een volle zaal gretige gasten. Jazz en volksmuziek, herkenbaar op zich en in het samengaan. De verbinding met de geschiedenis van Curaçao is sterk. Zolang mijn moeder nog leeft, loop ik niet rond als een dronkaard, zolang mijn moeder nog leeft, loop ik niet te klagen dat mij iets ontbreekt.
Warmhartig optreden in akoestische en quadrafonische ruimte en opstelling; waar ga je zeggen dat het muzikaal vakmanschap niet leidt tot al te bijzondere composities? Alsof dat ertoe doet. Het swingt genoeg, af en toe denk je Dolphy te horen, zonder dat je er kippenvel van krijgt. Het vlees van zulk gevogelte zat wel in het eten.