Aangebrand

Trigion belde me om middernacht en ik probeerde daarop Myriam te bereiken, maar die bleek niet thuis. Dus ik moest er zelf heen, want met de app kreeg ik de boel niet hersteld. Alya vertelde dat ze een brood aan het bakken waren en vroeg wat ze kon doen om de herrie te stoppen. Toen ik aankwam stonden ze buiten, terwijl binnen de sirene klonk. Bij het uitschakelen en resetten bleek er een rookmelder te ontbreken. Thomas had geprobeerd de herrie te stoppen door draadjes los te schroeven; een van de boutjes ontbrak. Hij vond ‘m terug en gelukkig kreeg ik daarmee de melder terug in bedrijf. Ik gaf ‘m nog een schroevendraaier en een paar kleine schroefjes om haakjes op te hangen. Daar moet ie ’t verder maar bij laten. Om half twee terug thuis. ’s Nachts bleef de bebaarde Oekraïner terugkomen en ik hopen dat ie geen gekke dingen meer deed. Te kort geslapen?

Het zagen van de balk blijkt een opgave, met slecht gereedschap, waardeloos materiaal en een onhandige aanpak. Drie millimeter teveel en een enorm kromme lat, maar ik ga het ermee doen. Erop geplakt; het verlies van de drie millimeter kan het uitzetten van de deuren in de herfst compenseren. Komt het allemaal goed.

Veelzijdigheid

Alsof we niet weten wat er in de wereld gaande is, bouwen we een houten hut, een kiosk, of een buitenpost. We hebben elektriciteit voor het zagen, boren en schaven, maar het meest gaat op spier- en denkkracht met slechts de zon en wind, de vragen en op- en aanmerkingen van passanten, het water uit de kraan en het eten uit de keuken. Onderling spreken we alles behalve koeterwaals, maar verstaan elkaar soms niet. Het kiert en tocht, op de heersende windhoek kan alles open, ook de slaande deuren, zodat hier de volgende coronagolf niets hoeft te worden gesloten. Dit alles is betrouwbaar nieuws.

Hou je haaks

Het hout naar de loods vervoerd. We namen de deuren ook mee. Met Joop de boel op- en de zaagsnedes gezet. Om twee uur terug naar het huis, waar we wat aten en ik met Mark de douchekraan in het gastenverblijf inspecteer. Ik haal een kraandeel bij Karwei, waar ze geen linksdraaiende hebben, dus uiteindelijk blijft ie nog even druppen. En dan verder met het kozijn, dat ik uiteindelijk niet helemaal haaks krijg in een hoek.

Dit leven

De daad is het woord.

Een ander levend wezen
in de nabijheid,
waarmee te praten valt,
waarnaar te luisteren is,
te bekijken, te ruiken
en aan te raken kan zijn.

Niet in de herinnering zijn,
zonder eigen geschiedenis,
de pijn van nu voelen,
het heden dat schuurt.

Zwijg!
Luister niet!
Handen thuis!
Behoud!

Vietnamees

Nhã Thuyên & Daniëlle Davidson, ‘Muur’

Chris zou toch ook gewoon van geluk gestorven kunnen zijn:

Dying of a broken heart was just a figure of speech until 2002 when Dr Hikaru Sato and colleagues at Hiroshima City Hospital described it in a study. Sato named the condition takotsubo cardiomyopathy. It was quickly dubbed “broken heart syndrome”.
More recently, scientists have discovered that you can also die of an excess of happiness. And it is the same condition: takotsubo cardiomyopathy. Naturally, it’s being called “happy heart syndrome”. 
First, it should be stressed that takotsubo cardiomyopathy is rarely fatal. As with other cardiomyopathies (disease of the heart muscle), most people recover within a couple of months without long-term heart damage.
It is so named because people with the condition have an abnormally shaped left ventricle – the main pumping chamber in the heart. Sato thought the shape – narrow at the top and ballooning at the bottom – resembled the ceramic pots used to trap octopuses (takotsubo), hence the name. This ballooning weakens the heart muscle, affecting its ability to pump blood effectively.

More cases or better awareness?

A study of around 135,000 people in the US found that the number of people diagnosed with this condition increased steadily over the 11 years that the study was conducted (2006-2017). It is more common in women (88%) and seen most commonly in people aged 50 and over. 
Doctors are probably finding more cases now because there is better awareness of the condition, people are living longer and there are better diagnostic tools to detect it.
Until recently, this “broken heart” syndrome was shown to be associated with significantemotional or physical stress. The exact mechanism by which the stress causes the change in the heart’s shape and the subsequent symptoms – chest pain and shortness of breath – is still not fully understood. 
Doctors have noted similar harmful changes to the heart in people with conditions, such as pheochromocytoma (a rare tumour on the adrenal glands) and central nervous system disorders. In these conditions, there is an excess of catecholamines, which are hormones, such as adrenaline, noradrenaline and dopamine, made by the adrenal glands. This provides a hint of the possible role of these hormones in takotsubo cardiomyopathy.
The role of these hormones in broken heart syndrome has been further cemented by the exact same ballooning of the heart’s left ventricle being witnessed in patients treated with these catecholamines while undergoing cosmetic rhinoplasty (“nose job”).
In stressful situations, these catecholamines are increased and they affect the body, particularly the heart where they are involved in increasing the heart rate and strength of the heartbeat. This effect in stressful situations is not a surprise, as often the body and mind go into a fight-or-flight mode, which triggers the release of these catecholamines.
Stressful events that can trigger takotsubo syndrome includereceiving bad news (such as a cancer diagnosis), the loss of a loved one, domestic violence, a car accident and even public speaking.

The flip side

Most recently, researchers in Germany have described patients with takotsubo syndrome triggered by happy events, such as a wedding, the birth of grandchildren and winning the jackpot. 
Of 910 patients in the study who had an emotional trigger for takotsubo syndrome, 37 had happy heart syndrome and 873 had broken heart syndrome. Unlike broken heart syndrome, which mainly affects women, happy heart syndrome was mostly observed in men. 
The researchers found that deaths and complications from happy heart and broken heart syndrome are about the same, that is to say, rare. So don’t worry about getting emotional about life’s big events. They’re very unlikely to kill you. But if you do feel pain or pressure in your chest, always seek medical help.

Omweg

here she is, by JB

Hecht aan woorden en vergeet ze, 
zo ook de mensen en de tijd. 
De pijn blijft als het skelet 
van een verdwenen lichaam. 
Zoek op wat mogelijk mist, 
overwin de dood van dag tot dag, 
geef oude dingen nieuwe namen, 
wees waar ze je niets verwijten, 
tenzij ze bij je hadden willen zijn.

Imershón

Vernon Chatlein, Sophie Anglionin, Franklin Caesar Breeveld, Lidrick Solognier

North Sea Round Town, in Verhalenhuis Belvedere met muziek en vertellingen van Vernon en eten van zijn vrouw Daya temidden van een volle zaal gretige gasten. Jazz en volksmuziek, herkenbaar op zich en in het samengaan. De verbinding met de geschiedenis van Curaçao is sterk. Zolang mijn moeder nog leeft, loop ik niet rond als een dronkaard, zolang mijn moeder nog leeft, loop ik niet te klagen dat mij iets ontbreekt.
Warmhartig optreden in akoestische en quadrafonische ruimte en opstelling; waar ga je zeggen dat het muzikaal vakmanschap niet leidt tot al te bijzondere composities? Alsof dat ertoe doet. Het swingt genoeg, af en toe denk je Dolphy te horen, zonder dat je er kippenvel van krijgt. Het vlees van zulk gevogelte zat wel in het eten.