Geen gelul, gebak van

Met windstoten en regen wervelde Hans Abelman door de avond en zette desondanks de bakkers Mul en van Ballegoyen in het zonnetje. Wiens brood men eet. Als klapstuk na het captains dinner en de gebakjes ging Pierre van Duijl nog even los.

Merie (Het lied van de fraaie buste) van Jaap Molenaar*

De komende drie weken is er een Feyenoord corner boven in de in restauratie zijnde museumwoning van Verhalenhuis Belvedere, want de genoemde bakkers zijn sportliefhebbers en zelf actieve sporters geweest. Daarnaast bouwt de kunstenaar het komende jaar door aan een serie portretten op zijn speciale tentoonstellingstafel in de voorkamer vanuit zijn werkplaats in de ernaast gelegen voormalige slaapkamer. Hoe huiselijk wil je het hebben?

De achterkant van de single

Noordpoolgebied

Of we er een kaart van kunnen maken. Met gegevens van naturalearthdata.com in ArcMap geprojecteerd met de WGS 1984 Arctic Polar Stereographic kom je een heel eind; misschien moet het geheel nog geroteerd worden naar een wat duidelijker kadrering van het bedoelde gebied, dat nu gemarkeerd is met een aantal plaatsaanduidingen en namen.

En wat met het ijs? In welke mate is het er nog? Hoe geef je het weer? Minimum, maximum, gemiddeld? Is deze club wel te vertrouwen, of dragen we bij aan een verdere aantasting van het kwetsbare gebied? Zijn ze er om het onvermijdelijke in goede banen te leiden? Of ons allen om de tuin? Van Eden los, loos, verloren.

#25

Omar Nouilati, Jamal Darwish, Mahran Alkadi en ????

‘t Was af en toe wat chaotisch, misschien de storm buiten die in huis als een wind waaide, maar de muzikanten van de laatste set waren fantastisch en zweepten het publiek op, dat bleef gaan tot aan, tijdens en na de maaltijd.
We hebben alles heel gehouden, de piano heeft niet gedronken, in tegenstelling tot sommige afvalligen, die op de rand balanceerden tussen ‘moet kunnen’ en ‘vervelend aanwezig’. Mogelijk hebben ze dat toch al van zichzelf.

Classics

Hadden we dat nog niet in huis gehad, klassieke opera? Niet geheel live, met de orkestband verzorgd door de dj, maar het galmde goed in de zaal. Voor de rest van de avond werd er ook in de keuken lekker meegedanst op de muziek uit met name de jaren tachtig, wat alles te maken had met de leeftijd van de jarige.

En dan de viering van het Chinese jaar van de rat, met een toepasselijke bijdrage van de geschoolde pianist van Chinese afkomst Kai Ming, die naast werk van Chinese componisten ook het stuk Étude Opus 10, No. 5 in G♭ majeur van Chopin uit 1830 ten gehore bracht.
Kenmerkend zijn de snelle triolen, door de rechterhand uitsluitend op de zwarte toetsen gespeeld (op een noot na), die met de linker hand begeleid worden door staccato akkoorden en octaven, wat de musicus omzichtig demonstreerde.
Anders dan in dit meesterwerk kan met het bespelen van de zwarte toetsen eenvoudig een oriëntaalse sfeer opgeroepen worden; daar hoef je geen geoefende muzikant voor te zijn, waarmee nog een verbinding tussen oost en west gelegd was.