Terugkijken

Sinds wanneer zijn mensachtigen in staat om zichzelf te zien in deze wereld, als onderdeel van het geheel, maar ook als wezens in staat hun eigen lot te beïnvloeden? Het onderscheid tussen mens en dier is inmiddels flink bijgesteld, zelfs voor andere vormen van leven zou meer respect moeten (kunnen) worden opgebracht, maar weten we wie of wat we zijn? Het is de vraag niet; het antwoord evenmin.

gTittel

Machinaties

Wat doet je bewegen, je handen en voeten, je tong en ogen, wat is het licht dat er schijnt en schaduwen werpt? Je geurt en klinkt, verplaatst de wereld en jezelf erin, geeft al dan niet bedoeld warmte, dag en nacht, voelt aan, slaat af, neemt en geeft.

machinerie

0 dennenboom

takken wonderschoon, ruisen in de wind, geuren in de regen

De midwinterstrijd is in volle gang, lastenverlichting, gemeenschapszin, kerstverzadiging; een gat in de tijd.

Het knallen van vuurwerk, afgestoken zodra het duister is ingetreden, zijn een grimmige herinnering aan hoe het is op andere plaatsen en in andere omstandigheden.

We doen het onmogelijke, we laten het noodzakelijke, voor wat het is, of aan anderen. Zien we de gevaren niet echt onder ogen? Het onvermijdelijke gaat hoe dan ook gebeuren.

Kerstkaart

hoezo ook de dijken? wij beschikken niet over deze gegevens, we kunnen alleen afgaan op de door hun getekende rode lijntjes in de pdf; ook hier geen data of bronmateriaal van/voor – een jaartal op een dijk is de datering van het gereedkomen van die dijk; dat hoeft niet altijd het ‘opleveren’ van de polder te zijn – ‘als het er niet staat, dan hebben we het niet’ (net als in de winkel ;–) – aparte kaart? – aangenomen dat het de toegevoegde rode lijntjes zijn – idem – of stippelen zoals in de pdf is aangegeven? overigens zijn er meer dijken in het rce-bestand die vallen onder de categorie ‘verdwenen’, die zouden dan ook gestippeld of weggelaten moeten worden – deze lijnen komen uit het rce-bestand; moeilijk te bepalen wat daaraan juist of niet juist is – dat is het verhaal van alles wat er voor 1300 is bedijkt, misschien niet hetzelfde als ‘ingepolderd’? dan zouden we wellicht nog veel meer donkergroen moeten maken. is het aan ons om daar een uitspraak over te doen? we kunnen ‘m weglaten – inderdaad, voormalige dijken, zoals reeds opgemerkt, maar we hebben geen gegevens over die status van ‘zomerdijk’.

Mijn idee is dat het een hoop extra werk is (geweest); de nieuwe data kunnen/zitten erin maar de hele boel moet op de schop. Een hoop vorm te geven in de eerste kaart en dat heeft ook enkele gevolgen voor de ligging van bepaalde lijntjes in de andere kaarten.

Stroomafwaarts

In een kringloop gaat het water ook hier nu; met gebruikt hout om het tijdelijke, grijs gegronde paneel te ondersteunen. Het is nog lang niet klaar en achterstallig onderhoud dreigt bij voorbaat. Alsof we niet aan betere spullen en menskracht konden komen.

Aan de monding van de Maas, Waal, Merwede, Lek, Rijn, Rotte, Hollandsche IJssel ook, is een stroom van woorden op z’n plaats, als dam tegen verzilting, droogte, afkalving, verzanding. Je drijft mee, of roeit er tegenin. Het legt geen zoden aan je dijk.

We koken alle bugs eruit, daarbij zien niet onze vingers of mond te branden, het gemeenschapsgeld in de perilexovens, of de rekening voor de buren. Hebben we het uiterste gedaan, kan de verantwoordelijkheid gedragen worden?

eenmeterkast

Heeft ’n mens ook recht op domheid? Mag ie zich onverantwoord stom gedragen en absurde dingen doen, de boel verkloten en er een enorme puinhoop van maken, ongelukken en rampen veroorzaken, kwetsen en kwellen, omdat het zo ‘ons eigen is’?
Omdat je beter zou kunnen weten, wij en zij, ik en jij. 

Vieren met mais en gerst, op het lang te leven, de geplukte vruchten, het zout aan je lippen, niemand wordt aangehaald, van alles wordt geveeld, uitgebloeide bloemen worden nog niet buiten gezet. Meer en meer woorden, minder en minder waarheid.

nog geen tachtig seconden