Biotypisch

De Nederlandse zomer. Het steedse leven. Een duurzaam verblijven.
En Anglais, s’il vous plait! People really get old.
Mijn opa zou nooit de kleding dragen die hij aan de man bracht.
We dragen ons haar achterover, gekamd.

De euvele gedachte dat we iets teweeg brengen in tijd en ruimte.
De hemorroïden van Gilgamesh een epos.
Het woord volgt de gedachte, de geest volgt het lichaam, willig.
Onze vleugels zijn stugge bedenksels.