WMS

Het kan zijn dat de opdracht ingewikkelder is beschreven dan ie is, maar ook dat we de plank volledig misslaan. Open gisdata en sld’s, een (pdok-)viewer, tile-caches, ons wordt allereerst gevraagd cartografische info op vormgeving te beoordelen in deze toepassing.

Een SLD valt uiteindelijk wel te maken, maar in welke context dit alles staat, is mij vooralsnog te vaag. Of we koppelen dat terug aan de opdrachtgever of we moeten anderen inschakelen om ons wijzer te maken, als dat mogelijk is, maar ik vrees dat ze vakantie vieren.