Vakantie

De laatste ruk naar de zomervakantie. Door de twee ochtenden per week die ik nu werk voor de basiseducatie, weet ik ook weer wat dat is. Me uitsloven voor een groepje te alfabetiseren vrouwen van buitenlandse herkomst die doorgaans geen Nederlands bezigen; het heeft eigenlijk geen zin. Daar had pimmetje wat aan moeten doen! In positieve zin wel te verstaan, want het is te gemakkelijk om gewoon de geldkraan dicht te draaien en ze in hun ghetto te laten gaar koken. Eerst integreren – dat is mijns inziens ze deelgenoot maken/laten zijn van de samenleving – en dan pas mekkeren over het leren van het Nederlands. Er zitten genoeg tolken in de verschillende gemeenschappen; geef ze een status, geef die mensen wat te doen en laat de ‘professionals’ op hun beurt deze ambassadeurs begeleiden.
Aijaijai, ik loop nu al te hard van stapel.