Krenten

Geen imperialisme, maar evenmin relativisme van cultuur? Is (onze) cultuur niet ook (los) zand? Niet alles valt te propageren en is de ontwikkeling van de wetenschap en techniek op een enkele cultuur gebaseerd? Misschien dat methoden en theorieën de laatste eeuwen voornamelijk in het westen werden gevormd, maar gebaseerd op een lange wereldwijde geschiedenis en inmiddels is de basis voor onze kennis afkomstig uit allerlei hoeken en gaten.

En het kapitalisme? We betalen er heel veel mee en voor. We kopen en nemen op de koop toe. Wij hebben meer dan genoeg en vinden dat nooit. Denk hierbij vooral ‘nationaal’, want Europees zijn we nog te weinig. En ook dan zijn we weer te weinig wereldomvattend. Kan je niet denken op een lege maag, laat staan werken? Ook niet als je moe bent, uitgeput, verward, wanhopig, aan het eind, als je het koud hebt, niet droog houdt en niet veilig bent. 

over datum? keet

sooloo

Een dilemma; ik wil graag mijn diensten verlenen waar het om de techniek gaat, maar maak me zorgen om de hoeveelheid mensen die er aanwezig zijn en vind het niet verantwoord. Mijn ervaring met een vorig evenement onderschrijft dat; met de viering van het Chinees nieuwjaar waren er ook te veel. Gezien het aantal gasten moet het eigen team zo klein mogelijk zijn, dus mogelijk is er iemand daarvan te instrueren voor het noodzakelijke aan techniek. (Ik ga er vanuit dat niet het aantal gasten beperkt gaat worden.)
Het klaarzetten en starten van de film lijkt me vrij simpel en ook voor aanreiken van een microfoon en een/de versterker die we hebben, ben ik niet per se nodig. Voor het interview kan gekozen worden voor drie microfoons, evt. op statief, waarvan een met draad zal moeten zijn. Ik zou dat klaar kunnen zetten. Vooraf even het niveau regelen.
Er is altijd de issue met rondzingen, dus wellicht willen Cindy en Siu de versterking in de zaal uit en kunnen zij de balans van de microfoons van de sprekers op zich nemen. Ik weet niet wie er zoal bij zijn, maar weet dat het onlangs goed ging met het Arab filmfestival (al moet niet vergeten worden de beamer ook weer uit te zetten ;-).

Zondag met mensen. Ik moet toch even het alarm resetten vanmiddag, dus kan ik nog overleggen. Het klinkt inderdaad anders van opzet en inrichting dan voorgaande genoemde evenementen, maar hoe dan ook is het ‘grote’ aantal aanwezigen wat me dwars zit. Het is in de huidige omstandigheden toch een beetje vreemd om dit soort dingen te bewerkstelligen, van wie het initiatief dan ook komt.
Zoals gezegd is er niet veel aan de techniek te doen voor een ‘derde’ persoon, buiten Cindy en Siu, die al enige kennis en ervaring hebben met het inzetten van (een deel van) onze installatie. Ik denk dat ook hierin de regie bij hen ligt, omdat de stream de hoofdzaak is (begrijp ik). Dus geen zaalversterking (vanwege rondzingen) en de muzikanten zijn min of meer akoestisch (met een versterker voor een van de instrumenten en/of een microfoon).
Ik had het er al met May over, dat ik wellicht voorafgaand (aan de drukte) het een en ander kan klaar zetten en dan mijn snor druk zodra de gasten komen. De ervaring is nu dat gedurende de stream alle beheer bij Siu en Cindy ligt en dan kan er verder niemand ‘ingrijpen’.

sooloo

Hoe erg?

De buren klagen over kookluchtjes die hun woning binnendringen. Komen ze bij ons vandaan? Is het kanaal waarop de afzuiging is aangesloten aan het ‘lekken’? Moeten we het afsluiten en buitenom een nieuw aanleggen? Dat dan in overeenstemming met de vereniging van eigenaren, maar die hebben we al sinds een jaar nauwelijks nog in beweging gekregen. Het wordt iets van de lange adem en die houden we dan maar in: niet de afzuiger aan om ons van de dampen te ontdoen, maar de deur open. Als dat gaat werken.

Ping pong

Hij schreef (24 oktober 1999): 
Het goede voorbeeld: ik heb een filmpje gevonden, ping-pong geheten. Je moet dat echt in een loop afspelen voor het juiste effect… 
Mijn idee is om deze loop als uitgangspunt te gebruiken. Het geluid wat bij het filmpje zit is de basissequence, je mag er alles mee doen als de sequence maar intact blijft. Dat geldt ook voor het beeld. Wat beeld betreft heb ik geen enkel idee wat de mogelijkheden daarmee zijn dus daar kan ik weinig over zeggen. Maar het lijkt me leuk als je dat ook kunt bewerken dmv montage bijvoorbeeld. Welk programma is daar het meest voor geschikt? Misschien zie je er niets in… geen eige PERKS zak ma zegge… ik waag een poging.

Goed om te weten

Je kan de mensheid opgeven, het voortbestaan van democratieën zien verdwijnen, de verminderende leefbaarheid van deze planeet voor vele soorten onderschrijven, en tegelijkertijd het voorbeeld geven dat niemand wil volgen. Zo willen we niet leven. 
Niemand luistert, maar je hoort en ziet dat anderen de aandacht wel hebben en kan slechts hopen dat oren juist hangen. Bereid er naar te handelen? Niet iedereen wordt gestraft voor overdaad. 
We wonen op een eiland en het water stijgt. Vanuit onze ivoren torens bestoken we elkaar, met vragen, antwoorden, kreten, verwijten, beschimpingen, verklaringen van liefde, oorlog, en af- of goedkeuring. De aandacht is afgeleid, verslapt, of vernauwd. Bruggen bouwen, verbindingen leggen, netwerken vormen.

Ok. Stilte. Niets. Maar vrede? Geen verdriet, geen eenzaamheid, geen pijn, dan ook geen plezier, verrukking, voldoening. Geen beklag, geen geluk, ook al zou het een uit het ander kunnen voortkomen, door de afwezigheid ervan. Er verandert niets, terwijl alles komt, gaat en verdwijnt. Wil je dat een ander zorgt dat jij ertoe doet, of kan je daar zelf voor zorgen? 

oude luiden

Ketting

als een vliegende vis komt het woord voorbij
in een zin als een boog, op en neer

maar de zee is leeg, geen boot, geen mens
vrijbuiterige vogels voorzien van vreten

voor de luiaard is inspanning zelfkastijding
maar ook hij moet en zal, uiteindelijk

Vitamine D2

D

Je moet toch een hoop weten wil je verantwoord leven, al was eerder bedacht dat je voetafdruk het kleinst is als je nooit opstaat. Te voet gaan, alleen plantaardige voeding tot je nemen in mondjesmaat, heel veel mediteren, weinig bewegen en snel sterven. Of naakt in het oerwoud een beetje verzamelen en jagen. Voor nakomelingen zorgen en intussen genieten van alle pracht en al het lekkere. Als dat mag. Het kan wel. Het hoeft niet.

Als we eindeloos in onze energiebehoefte zouden kunnen voorzien, door kernfusie bijvoorbeeld, zijn er grenzen aan de grondstoffen die we hebben te verbruiken, al kunnen we ze dan wellicht uit andere delen van het zonnestelsel halen, en ook de beschikbare ruimte op deze planeet zal niet groter worden, zeker niet per persoon, als de bevolkingsgroei aanhoudt, mensen langer leven en meer aandeel krijgen in de welvaart. Misschien dat de populatie ooit stabiliseert, maar die onuitputtelijke energievoorraad hebben we (nog) niet.

Het op korte termijn denken en handelen heeft zonder toeval nooit iets opgeleverd, maar er zijn kennelijk visionaire doeners die vooruit kunnen denken, voorbij hun eigen einde, in een systeem, een stelsel, wetenschap, ondernemingen, waardoor we hebben wat we vergooien en krijgen wat we mogelijk niet verdienen. Accepteren we bovenmenselijk ingrijpen, met een percentage ongevallen dat te verwaarlozen lijkt, zeker in verhouding tot de enorme hoeveelheid slachtoffers van ons eigen, voortdurende falen?

de vitamine

Meerwerk

Het particulier woningbezit is in Nederland toegenomen van 35% in 1971 tot 50% in 2000 en 58% heden. Minder hard gegroeid de afgelopen twintig jaar dan in diezelfde periode daarvoor en het zou mede gekomen zijn door een ommezwaai van de PvdA eind jaren tachtig, toen ze begonnen koopwoningen voor lagere inkomens te bepleiten en de verkoop van sociale huurwoningen de ruimte gaven.

Je zou er rechts(er) van worden, maar eigenaren die al links stemden toen ze nog huurden, blijven dat over het algemeen ook doen. Geen probleem, want hun huizenbezit wordt door de meeste partijen gesteund; het zijn tevens de kiezers van betreffende partijen. De eigen woning is inmiddels een voorziening in sociale zekerheid, prettig als het vangnet kleiner wordt. Dus als je de waarde ziet dalen en je kunt het niet betalen, kan je altijd nog stemmen met de voeten.

Huiseigenaren in landen waar de meeste een hypotheek hebben, zijn minder voorstander van herverdeling van de welvaart zijn als de huizenprijzen stijgen en ze zijn vaak kritischer over publieke pensioenvoorzieningen dan huurders. Ik kan best voor herverdeling zijn; meer mensen mogen zo’n huisje als ik, of wat groter als je met meer bent, maar zij met te veel ruimte (letterlijk en figuurlijk) kunnen best wat inleveren.

Nederlanders wonen groot: gemiddeld 65 m²/persoon. Wie alleen woont, heeft met gemiddeld 87 m² het riantste huis. Nog even en dan is het zover? Met partner en kinderen neemt de oppervlakte per persoon af: 116 m² voor het gemiddelde driepersoonshuishouden; wij zaten hier met vier op minder. Ik ga het woningtekort niet oplossen.

Gemeenten zouden meer grond beschikbaar kunnen stellen voor sociale huurwoningen. De bouw daarvan duurt niet zo lang omdat het bouwen zelf veel tijd kost, maar omdat de procedures die eraan voorafgaan zo lang zijn. En het geldtekort van de corporaties kan het kabinet vrij eenvoudig oplossen door de verhuurderheffing af te schaffen: er komt jaarlijks ± € 1,8 miljard euro vrij voor woningbouw door corporaties. Die zouden daarmee het aantal woningen dat ze neerzetten kunnen verdubbelen. 
(Vrij naar en van Josta van Bockxmeer voor de Correspondent, 20-08-2020.)

dwarsstraat IV

Eentje beter

Eerste opzet, A(4)-verhoudingen aangehouden, wat voldoende ruimte geeft aan legenda en de bordjes voor zichtbare projecten kunnen er net op. Er stond een plaatsnaam te veel en verkeerd. Die heb ik er nog uitgehaald. In te dienen rekeningen over de afgelopen maand.

Primeur

rhythm box

Tony Viola in een kassie, Johannes B met een passie, wij doen een wassie.
Witgoed voor de hoogwaardigheid, gestreken vlaggen en instrumenten.
De lucht was van Dali, de muziek oude blues, zonen, lief, uit het veld geslagen.
Lukt het nog steeds niet iets te waarderen op het resultaat, in plaats van
op een minder reële verwachting, natuurlijk, het leven zoals het komt?