Goede tijden

In ieder geval de week van 5 – 11 juli is wanneer ik echt op vakantie ben. Voor de rest zal ik waarschijnlijk niet lang van ‘het werk’ afwezig zijn.

Verder overdenk ik nog om toch (weer eens) een website op te zetten. Is zinnig tijdverdrijf in magere tijden. Kan ik gelijk bedenken wat ik bij voorkeur aan klussen heb.

Ik had het al eens voorzichtig aangekaart, maar ben vergeten het laatst er over te hebben: is het mogelijk om voor de provincie Zuid-Holland te werken zonder tussenkomst van Mijs? In feite doen wij voor die verkregen opdrachten vrijwel al het werk, maar vangen we niet het volle pond. Het tarief van Mijs is bovendien te hoog om te concurreren met die lui in Deventer (niet dat je daar altijd rauwig om hoeft te zijn). Ik weet niet wat momenteel het beleid is bij de heren Bel, Mosman en de Lange, maar hebben ze daar eens iets over losgelaten? (Moet mij dan misschien weer niet verteld worden; wat niet weet, wat niet deert.)

Stroef ijs

Gegroet medemensen! Door een wat ongelukkige planning kan ik in ieder geval ‘s morgens geen bijdrage leveren aan het Haaglandse gebeuren; vanmiddag terug thuis en dan is het wat kort dag om nog langs te komen, niet om iets op te pakken in verband met de kaarten. Morgen ben ik in ieder geval van plan naar het eiland te fietsen, er vanuit gaande dat er nog genoeg te doen is.

Ik heb het bestand met de lagen van de toekomstkaart op de iDisk geplaatst; alle vlakken gevuld en vooralsnog de kleuren van de voorbeeldkaart aangehouden (die van ‘bedrijven’ zijn in feite enigszins in overeenstemming met die gebruikt in RR2020). Hier en daar passend gemaakt op onze ondergrond en vereenvoudigde (gemeente)grenzen toegevoegd.

Ik heb ook al gekeken naar die kaart met autoverkeer en daarbij valt onmiddellijk op dat zij van andere gegevens zijn uitgegaan dan wat we op een aantal punten van Den Haag (mobiliteit) en van onszelf (uit andere bronnen) hebben. Aanzienlijk ander verloop van nieuwe wegen (doorgetrokken A16 en de N470 bij Lansingerland), alsook naar voren gehaalde straten die in ‘ons’ plan een ondergeschikte rol spelen, of net andersom. Vraagt misschien wat afstemming met de opdrachtgever. Kan ik al wel verder met het naar voren halen van die wegen uit onze ondergrond, overeenkomstig met het gebruik uit de Mobiliteitsnota?

Een goed voornemen nu in uitvoering doen komen. Een trip naar Utrecht op een maandag of vrijdag is voor mij goed te doen, mits het op maandag in loop van de ochtend kan (dan moet ik om half vier uiterlijk terug thuis zijn). Ik ben toch niet voor tien uur in Utrecht en hoe ver is de Concordiastraat vanaf Centraal? Vrijdags heb ik meestal wel iets te doen op ‘het kantoor’, alhoewel dat kan verkeren de laatste tijd, dus als het dan beter uitkomt, pakken we er zo een. Ik kan volgende week en daarna is reeds de krokusvakantie – ik neem aan dat die voor jullie ook ‘verplicht’ af en toe vrij is, al zou ik eventueel wel een keer kunnen – of een week (of wat) later nog.

Koe bij de horens, ijzer heet, van die dingen; maandag lijkt me prima. Ik denk dat ik dan tussen half elf en elf uur bij jou aankom. Het is al bijna weekeinde. Prettig. Tot maandag!