Red me

Honderden foto’s van alle wijken verwerken (schonen, kuisen, scherpen, nivelleren, schalen, enz.) opdat ze de stad ermee kunnen verkopen. Lukt ze nooit, maar dat moeten zij weten. Het gaat om wat het schuift. 
Ik heb het druk met nieuwe pc’s installeren, van anderen helaas. Hier in huis heb ik voorbereidingen getroffen om een netwerk aan te leggen: een kabel van boven naar beneden, die werkelijk alle lagen doorloopt, van de zolder tot de kruipruimte. Kunnen we straks allemaal kamerbreed het net op. 
Vriend vormgever heeft te kennen gegeven dat ie geen tijd heeft het ouwejongensnet te ondersteunen met zijn vaardigheden, die niet gering zijn, maar jammer genoeg ook een zekere traagheid hebben, zodat het begrijpelijk is dat hij die voor zu eigu houdt. Ik moet nog een beetje bekomen van de (aan)slag. (Van die grauwe, die ook op vochtige badkamermuren voorkomt?)

Ik wil hier weg, vind er niets meer aan
Ik wil hier weg, hier vandaan