Tzerra ketel

Na wat problemen met uitval van de warmwatervoorziening is geconstateerd dat een onderdeel van de cv-ketel beneden in huis lek is. Vervanging ervan kost €508,20 (ex. btw? en ex. installatiekosten), maar een nieuwe ketel kost ons incl. installatiekosten en btw net geen €1500. D’installateur adviseert dat laatste; ik sluit me daarbij aan, al had ik graag voor renovatie gekozen. De leeftijd van de oude ketel doet me dat een beetje betwijfelen. 

Sir Randolph zei van de week al dat de ketel inmiddels acht jaar oud is; misschien te jong voor ‘afschrijven’, maar gaan we er eventueel op vooruit als er een nieuwe ketel inkomt? Is een Tzerra 39c van nu beter; of zijn er andere ketels die beter zijn (en wat kost dat dan)? Ik ben op zich voor ‘renovatie’ en herstel – ‘zonde’ van al dat materiaal en de energie die erin zit – maar als dit het laatste niet is wat er kapot kan gaan in de komende jaren, dan is een nieuwe wellicht op termijn voordeliger. We gaan niet per se voor de goedkoopste oplossing voor de korte termijn. 

Als aanvulling kan ik nog aanhalen, dat hij dit probleem zelden met Remeha ketels heeft gehad (pas de tweede keer – al weet je daarmee dat het dus niet een uniek geval is). Daarbij ook de vraag of bij Remeha het probleem aangekaart moet worden; valt het niet onder de garantie van een apparaat dat verwacht wordt tenminste tien jaar mee te gaan?

ketelmuziek van Johannes B, jaren tachtig

Hiep hiep …?

De dag dat ik mijn uren niet meer tel
dat dagen niet meer tellen en weken
nog slechts bestaan door werktijden
van anderen die ik niet kan missen
als maanden de maan volgen, jaren
slechts vorm krijgen door seizoenen
abonnementen en de belastingdienst

Uit de put

Economie is geen wetenschap, maar een kunst… De bank vraagt of ik al over geld praat en beweert dat door dat te doen een gezonder financieel leven begint. Eerst maar eens gevaccineerd zijn en iets in het hoofd halen dat de relatie tussen gemoed en gedachte in evenwicht weet te brengen. Ook of juist in de volle zon wordt er gestorven.

Het door Monsanto ontwikkelde glyfosaat is een boosdoener, wisten wij al lang geleden. Op Arte hebben ze het erover. De tapijten waren vrij van meubels en andere spullen. Het licht kon overal bij. Dat is wat er scheelt nu: ruimte. De vrijheid werd me ontnomen door een noodoproep betreffende een verstopte afvoer. Ik schatte in dat het loodgieterswerk zou worden en kreeg helaas gelijk, nadat ik was meegegaan in de vruchteloze pogingen het met onze beperkte middelen te klaren. De stank zit nog altijd in mijn neus.

Tweederde normaal; te oud, licht en lelijk. Ze roepen van alles; de privacy is geprivatiseerd. Een tegenstelling in taal en teken. Hoeveel laten we ons welgevallen? Luister en kijk met argwaan. Wat heb je nog op te houden? Je broek?
Ik vergeet zo veel; van alles dat al lang (geleden) gedacht is. Gisteren nog: ik moest mij iets in het hoofd halen dat de relatie tussen gemoed en gedachte in evenwicht weet te brengen. 

Bob

Van de dieren

Betekenisloos; overbodige daden door en voor overbodige mensen. Anti-materie; ⁴⁰K, bananen! Als dat ’t enige is! Een koude lente. Je vindt geen gehoor. Onvoldoende boeiend. Wie weten wél waar je bent? Je data ligt te wachten. Je hebt geen vrienden, je hebt kennis aan anderen.

klokken