Dat het een aert heeft

Je komt leuke dingen tegen in de oorkonden van Midden Brabant, die het archief van Tilburg rijk is:

1147 mei 13 Luik, Kap.St.Jan, charter 14

Paus Eugenius III neemt het St.Janskapittel te Luik onder zijn bescherming, bekrachtigt alle schenkingen aan dit kapittel gedaan, onder meer de villa Gestele [Moergestel] cum familia et appenditiis eius, [ecclesiam de Hares (Haaren), Wystreuuuic (Westerwijk)].

Datum Parisius, per manum Hugonis presbiteri cardinalis, agentis vicem domini Guidonis, sancte Romane ecclesie diaconi cardinalis et cancellarii, III idus maii, indictione X, incarnationis dominice anno MoCoXLVIIo, pontificatus vero domini Eugenii pape III anno IIIo.

1164 Abdij Tongerlo, charter 21

(Tegen)paus Victor IV neemt de abdij Tongerlo onder zijn bescherming en bekrachtigt alle vroeger gedane schenkingen, waaronder een vierde van de kerk van Endeschit quartam partem, quam legitime et integre possodetis.

Datum Luce per manum Iohannis sante Romane ecclesie presbiteri cardinalis et cancellarii, XVIII kal. maii, indictione XII, incarnationis dominice anno MoCoLXoIIIo, pontificatus vero dompni Victoris pape IIII anno V.

1197 Giselbert van Tilburg is een van de getuigen bij de liberi bij een vredesverdrag tussen de Hertog van Brabant en de Graaf van Gelre.

1199 Hendrik I, hertog van Lotharingen en Brabant, verklaart dat Gillebertus, filius Gilleberti de Tilbort afstand deed van zijn rechten op een bos en andere gronden gelegen bij de hoeve La Chize [Terkiezen] in Nodebais [Nodebeke] aan het klooster van Hastière.

de Bruijn, 1974, uit Lahaye, 458; verbeterd door Plevoets; verband tussen Giselbert = van Tilburg = van Nodebais = van Landenne en meerdere leden van die familie en latere bronnen betreffende deze familie

1212 februari 25 afschrift

Henrik I, hertog van Lotharingen, geeft onder meer in leen aan Godfried II van Breda de helft in de tol op Rijn en Schelde, en treft met hem een regeling over mensen uit beider gebied die verhuizen. Ook degenen die uit Godfrieds land gevestigd zijn in de vrije steden, que de novo feceramus, intraverant ad manendum, scilicet Oesterwiic, Arendunc, Herentals, Turnhout, Hostraten, si voluerint ibi semper maneant.

Acta sunt hec anno incarnati Verbi Mo Cco XIIo, Vio kalendas marcii.

1225 augustus 14 verloren cartularium Luikse St. Janskapittel

De officiaal van de bisschop van Luik laat aan de deken van Hilvarenbeek weten dat hij op verzoek van het St. Janskapittel te Luik de excommunicatie van Wilhelmum militem de Guestele, bekrachtigt.

Datum in vigilia assumptionis, anno gratie MoCCoXXVo.

[1225 augustus 14 of later] verloren cartularium Luikse St. Janskapittel

De officiaal van de aartsdiaken van Luik draagt aan de deken van Hilvarenbeek en de sacerdote de Gestele op de excommunicatie af te kondigen van Wilhelmus miles de Gestele, die zich vergrepen heeft aan de goederen van het St.Janskapittel te Luik.

1228 augustus verloren cartularium Luikse St. Janskapittel

Deken en kapittel van de dom te Keulen geven opdracht aan de cantores van St.Martinus en het H.Kruis te Luik om het vonnis tegen Wilhelmum militem de Guestele en de kerk te Moergestel ten uitvoer te leggen.

Datum Colonie, anno gratie MoCCoXXVIIIo, mense augusto.

1228 oktober verloren cartularium Luikse St. Janskapittel

De cantores van de kapittels van St.Martinus en van het H.Kruis te Luik laten weten aan het domkapittel van Keulen dat de zoon van Willem van Gestel niet verschenen is, nadat zij hem gedagvaard hebben, en dat zij het interdict over de kerk van Moergestel en de schorsing van de pastoor aldaar hebben bekrachtigd.

Datum Leodii, anno Domini MoCCoXXVIIIo, mense octobris.

1228 november 6 verloren cartularium Luikse St. Janskapittel

Wilhelmus de Gestele laat aan proost, aartsdiaken en domkapittel van Keulen weten dat hij zijn priester Willem tot zijn gemachtigde benoemt.

Datum anno gratie MoCCoXXoVIIIo, in die Leonardi.

1228 november [na 6] verloren cartularium Luikse St. Janskapittel

Deken, aartsdiaken en kapittel van de dom te Keulen oorkonden dat het kapittel van St. Jan te Luik enerzijds en Willelmum de Guestele anderzijds tot overeenstemming gekomen zijn met betrekking tot de goederen van het kapittel de Guestele et de Hare, en dat zij dientengevolge de excommunicatie tegen de vader van Willem van Gestel en het interdict over de kerk van Moergestel opheffen.

Actum Colonie, anno gratie MoCCoXX octavo, mense novembris.

Et cetera, et cetera  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.