Hoog in de boom

We likken onze wonden, ruimen het veld, vervloeken de grenzen. Het gemoed loopt over, blauw omrande dagen, het toekomende is leeg. Vuurwerk, katten, honden, goedgelovigen. Gezegd, geschreven, verbeeld, verstopt, verborgen, vergeten. Schichtig van verre geluiden.

Kairiboom

For the ugly-white folks

Caribische keuken, de verhaalkunst nabij
een Kapie kunnen pakken, het huis houden
de weg wijzen, lief nemen, ruim geven
er is gesproken, woorden zijn gekozen
racistisch stemverheffen
uitsluiten en angst oogsten
is it them or us?

Kinan speelt busuk

Morna

De morna dag gevierd. Een beetje verlaat door een voetbalwedstrijd, gesloten Maastunnel en de Sinterklaastijd, de oude Kaapverdianen die opgehaald moesten worden, de kokkin die niet op kwam dagen. Er was warmte binnen, koude buiten.

Poliana, Armindo & Manu

Vol|ledig

De vrije wil afgedwongen met ai, een algoritme gemaakt om je tegen jezelf te keren, andere keuzes te maken die niet in de lijn van verwachtingen lagen, als dat de ai niet tegen zichzelf doet keren…

Zijn we onwetend? Als er aan touwtjes getrokken wordt, gaan we er misschien vanuit dat dit een intermissie is, een overgangsfase naar een beheersbare toestand; een gestuurde dictatuur, gekortwiekte oppositie, zoetgehouden meerderheid.

Al die lieve mensen, ontdaan over dat deel van het volk dat eensgezind kiest voor een fabelachtig zelfbeeld en er geen been inziet om dat wat ons dierbaar is af te breken en te verschoppen. Hoeveel hart en moreel besef hebben de andere dikbekken om dit nog in de kiem te smoren?

Alles wat we deden was goed in een oneindige progressie. Slachtoffers herdacht, op de plek des onheils geweest, tentoonstellingen met vitrines vol zooi door mensen ingebracht. Geen dag zonder zinnen, ook al heb je geen zin.

Zijn we slechts ongeduldige getuigen van de tijd waarin we bestaan, niet tevreden met het ongewisse, ongemakkelijk met onzekerheid, al te zeer bewust van onze onmacht? Houden we daarom van geschiedenissen, verhalen met een begin en een eind, duidelijkheid over een uitkomst, een slotsom, een getal onder de streep?

Vertoornd

De minima. Het ministerie van armoede, want die moet wel blijven. In arren moede
Wat is de meerwaarde van tegenmacht? Wat is het maatschappelijk middenveld? Minder lokaal, meer centraal, minder regionaal, meer internationaal.

Racisme en overige discriminatie zitten in de vezels van ons systeem, maar degenen die daar garen bij spinnen zullen niet in onze kerk komen. Pissen we tegen de verkeerde boom? Het zal veel mensen in dit land een worst wezen. 

Met ziekteverlof werken aan de kaarten van de Maatregelen ecologisch herstel van de Maas waarbij de beste kleurcontrasten in acht worden genomen.

Kairibo #2

Chauffeur

Te veel beeld verwerkt, tijd om weer wat geluiden te mangelen? Niets sprekender dan een goede muzikant: de flamenco gitarist is adembenemend. ‘s Avonds diverse dichters uit Albanië met koppige wijn uit het land van herkomst.
Het duurt zoals gewoonlijk voordat we naar huis kunnen, de lichten en luisterplekken uit, stoelen weg en op tafel, een lamp verwisseld, een verstopping verholpen in de spoelkeuken, de kassala opgeborgen, maar om middernacht is het wel gedaan.

virtuoze Vincent

Diwali

Zo weinig als we weten van India, al die gewesten, keukens, klederdracht, film en muziek, talen en religies, migratie en verspreiding, kolonisatie en ontwikkeling. Pulav (nasi met noten), sambar (zure linzensoep), raita (tzatziki), jalebi (toetje). Zoek het op!

tabla & bansuri

Contrastarmoede

Commentaar van het projectbureau op de kleurcontrasten in de onlangs geleverde deelkaarten, maar die schiet enigszins het doel voorbij. Dat tekst goed moet contrasteren is duidelijk, maar er is geen blauw voor het water dat voldoende contrasteert met het geel van de ondergrond behalve de donkerste. Dat verstoort het onderscheid met het gebruikte donkerblauw, dus een oplossing lijkt het geel weg te laten en de gemeentes langs de Maas slechts aan te geven met grenzen en namen.
Blauw en grijs zijn hoe dan ook niet in een aanvaardbaar contrast te krijgen, tenzij met de lichtste grijs en de donkerste blauw, of andersom lichte blauw met donkerste grijs (is bijna antraciet). Overigens zijn ook alleen donker- en hemelsblauw voldoende contrasterend op wit, maar er is naar mijn weten in de huisstijl cartografie niet vastgelegd dat al het water een van die kleuren moet hebben. Ook voor grijs (wegen, bebouwing) op wit geldt dat alleen de donkerste grijs en zwart voldoende contrast geven.
We werken nu met de rgb-kleuren van de rijksoverheid, bedoeld voor gebruik op schermen/het web. Voor drukwerk is er het cmyk-palet, wat wij in het verleden nog wel inzetten, toen kaarten daadwerkelijk werden geprint/gedrukt. Pdf’s, die zowel op schermen als in prints gebruikt kunnen worden, vallen er een beetje tussen, maar het is voor ons nogal arbeidsintensief als we ook weer in cmyk zouden moeten werken – een soort dubbelboekhouding.

Chemie

Hannibal weidde uit over de verschillende traditionele muzieksoorten in Syrië en stelde de uitdagende vraag waar die traditie in Nederland gebleven is. Moeten we op zoek naar brengers van het middeleeuwse lied, of gezang van latere eeuwen? Een prettige bijeenkomst met goede muzikanten, een niet te volle zaal, en meer dan voldoende te eten. We hadden we de nodige tijd nodig om de hele boel op te tuigen en af te stellen met al die akoestische instrumenten. De nieuwe standaards bewezen hun nut. Fijn dat het vooral luisterrijk was en we slechts naar elkaar te kijken hadden, niet afgeleid door beeld van buiten. Een beroep op het voorstellingsvermogen en richtingsgevoel.

een instrumental van Kimya

XX

Come and spent your time, and money, at the People’s kitchen in The house of stories Belvédère, Rotterdam – happiness, blissfulness, togetherness…

Poliana Vieira & Armindo Pires

Sodade

Quem mostrava esse caminho longe?
Quem mostrava esse caminho longe?
Esse caminho pa São Tomé

Quem mostrava esse caminho longe?
Quem mostrava esse caminho longe?
Esse caminho pa São Tomé

Sodade, sodade
Sodade dessa minha terra, São Nicolau
Sodade, sodade
Sodade dessa minha terra, São Nicolau

Quem mostrava esse caminho longe?
Quem mostrava esse caminho longe?
Esse caminho pra São Tomé

Quem mostrava esse caminho longe?
Quem mostrava esse caminho longe?
Esse caminho pra São Tomé

Sodade, sodade
Sodade dessa minha terra, São Nicolau
Sodade, sodade
Sodade dessa minha terra, São Nicolau

Se vou escrever muito a escrever 
Se vou esquecer muito a esquecer 
Até dia que vou voltar 

Se vou escrever muito a escrever 
Se vou esquecer muito a esquecer 
Até dia que vou voltar 

Sodade, sodade
Sodade dessa minha terra, São Nicolau
Sodade sodade
Sodade dessa minha terra, São Nicolau

Sodade, sodade
Sodade dessa minha terra, São Nicolau
Sodade, sodade
Sodade dessa minha terra, São Nicolau

Sodade, sodade
Sodade dessa minha terra, São Nicolau
Sodade, sodade
Sodade dessa minha terra, São Nicolau
Sodade, sodade
Sodade dessa minha terra, São Nicolau

Amandio Cabral / Luis Morais